parallax background

OM VINTERAKADEMI

 
 
VINTERAKADEMI er et tværfagligt tilbud til studerende og nyuddannede fra kandidat- og professionsbacheloruddannelser. Som deltager får man en uges akademi med case-arbejde, virksomhedsbesøg og undervisning om bæredygtighed i byggeri og byplanlægningen.

VINTERAKADEMI er der både fokus på ny viden, best practice-cases, og hvordan de overordnede rammevilkår påvirker branchens udvikling.
 
 

VINTERAKADEMIs overordnede formål er, at:

  • inspirere og uddanne til en praksis, hvor bæredygtighed er en forudsætning for arbejdet med at optimere, energi-effektivisere og transformere det eksisterende byggeri
  • styrke vidensniveauet omkring materialevalg. ressourceforbrug og bæredygtige løsninger
  • fremme unge professionelles kompetencer indenfor tværfagligt samarbejde
  • formidle viden om konkrete bæredygtige løsninger gennem casebesøg og –arbejde, så deltagerne i højere grad kan se vejen fra vision til løsning
  • bidrage til en samfundsdebat om nødvendigheden af omstilling af byggeindustrien til bæredygtigt byggeri
 
VINTERAKADEMIs overordnede mål er, at deltagerne får større indsigt i de udfordringer og mulige løsninger, man skal tage højde for, indtænke og sætte i spil, når der arbejdes med en klimavenlig, bæredygtig, ressourcebevidst og cirkulær tilgang til byggeriet som branche. VINTERAKADEMI vil være med til at sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet, hvor den næste generation af professionelle inden for byggeri og planlægning bliver klædt på fagligt.

VINTERAKADEMI fokuserer på virkelighedens udfordringer gennem tværfagligt samarbejde mellem studerende og nyuddannede med forskellige fagligheder, og deltagerne får hands on-arbejdserfaring med at indtænke bæredygtighed og klima i byggeriet.

Akademiugen afholdes én gang årligt, men VINTERAKADEMI og dens deltagere er året igennem med i relevante sammenhænge, hvor fokus er på bæredygtigt byggeri og tværfagligt samarbejde. Derudover holdes der løbende netværksmøder for VINTERAKADEMIs deltagere, hvor det er muligt at få mere opdateret faglig viden. VINTERAKADEMI er blevet afholdt siden 2015.
 
 

Tværfaglighed

Virksomheder, offentlige instanser og specialister samarbejder på kryds og tværs i udviklingen af løsninger, som skal bringe byggebranchen på bæredygtig kurs. Der er ingen fagligheder, som i sig selv kan favne alle de udfordringer og mulige løsninger, som er på spil: overudnyttelse af jordens ressourcer, storproduktion af affald, en aldrende bygningsmasse, ændrede familie- og bosætningsmønstre, nye materialeteknologier, nye former for energiløsninger, deleøkonomi og ændrede forretningsmodeller - for blot at nævne nogle få.

At sætte sin egen faglighed i spil, kende sit vidensområde og have samarbejdskompetencer til at deltage i projekter på tværs af fag-, virksomheds- og kulturgrænser er ikke en akademisk disciplin. Her gælder det om at prøve disciplinerne og værktøjerne af for at finde sin egen rolle og mulighed for at bidrage.

At løse komplekse problemstillinger sammen med andre er en del af kernen i VINTERAKADEMI. Du får en enestående mulighed for at arbejde med en kompleks og virkelighedsnær case sammen med 3-5 andre fagligheder. En del af de indledende øvelser og oplæg handler om at blive klar over egne kompetencer og få værktøjer til samarbejde, og i løbet af casearbejdet har I adgang til forskellige typer facilitering og evaluering.

 
 
 
 

Fremtidsværdi

Vi skal forlænge levetiden af bygninger og steder. Det mindsker presset på begrænsede ressourcer, reducerer produktion af nye materialer og nedbringer mængden af byggeaffald.

Restaurering, renovering og transformation er også en arkitektonisk opgave: Tænkes der i højere grad ud fra stedets givne præmisser, kan der skabes bæredygtige bygninger og byrum af høj kvalitet. I den kvalitet, både på bygnings- og områdeniveau, ligger der også fremtidsværdi.

En vigtig del af VINTERAKADEMI er derfor, at deltagerne erhverver sig viden om strategier for vurdering af den eksisterende bygningsmasses anvendelighed til bæredygtig renovering og de virkemidler, der kan tages i brug.

Mere om VINTERAKADEMI

Har du interesse i at læse om aktiviteterne, dilemmaerne og de cases, der har været centrum fra tidligere års VINTERAKADEMI, kan du læse artiklerne her. Foruden artikler er der på baggrund af VINTERAKADEMI blevet udarbejdet et digitalt katalog "Cirkulær økonomi og Fremtidens Bæredygtige By", der fungerer som tematisk ressource- og vidensbank for faggrupper, der arbejder med renovering og transformation i byggeri og byudvikling.

Læs mere om de seneste års VINTERAKADEMI her: