Tema & Program

VINTERAKADEMI 2021

DEN BLANDEDE BY – BÆREDYGTIG TRANSFORMATION OG VÆRDISKABELSE

VINTERAKADEMI 2021 vil det blive afholdt d. 23. – 27. august som et sommerakademi under overskriften: Den blandede by – bæredygtig transformation og værdiskabelse. VINTERAKADEMI er et tværfagligt tilbud til studerende og nyuddannede fra kandidat- og professions-bacheloruddannelser med interesse for byggeri, byudvikling og det bebyggede miljø.

Årets akademi vil bl.a. dykke ned i, og undersøge, hvordan indsatsen for et mere klimavenligt byggeri, koblet sammen med et fokus på social og økonomisk bæredygtighed, kan skabe merværdi, både samfundsøkonomisk og på borgerniveau. Programmet byder på inspirerende oplæg, debatter og relevante case-besøg, som offentliggøres løbende frem mod akademiet.

Deltagerne udvælges på baggrund af en motiveret ansøgning, CV og studieprofil, så vi kan sammensætte et stærkt, tværfagligt hold. Vi er interesserede i at få sat mange forskellige fagligheder i spil på VINTERAKADEMI. Deltagelse er gratis, og akademiet finder sted hos BLOXHUB i København. Ansøg om en plads på VINTERAKADEMI inden d. 21 juni 2021 her og bliv en del af et fagligt netværk.

KICK-OFF dag: Mandag d. 16 august 2021 fra kl. 10-17

VINTERAKADEMI: Mandag d. 23 – Fredag d. 27. august 2021 (ca. kl. 9-17)


Dem vil du møde på VINTERAKADEMI 2021

Claus Bech-Danielsen er professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, hvor han har særlig fokus på sammenhænge mellem arkitektur-idealer, byggeriets arkitektur, brugernes opfattelse af arkitektoniske kvaliteter og de samlede krav til byggeri og nyrenovering. Siden han blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, har han forsket og publiceret især indenfor tre områder: Arkitekturteori og -idealer, arkitekturens betydning for brugerne samt efterkrigstidens store planer og systembyggeri. Desuden har Claus Bech-Danielsen været ansat på SBi som seniorforsker, hvor han i en årrække koordinerede forskningen i arkitektur.

Jan Johansson er lektor på Københavns Erhvervsakademi (KEA) på programområdet Byg og har i mange år arbejdet med anvendt forskning og undervisning på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. Desuden er Jan uddannet arkitekt og har en ph.d. i arkitektur, brugere og bæredygtighed fra KADK – Kunstakademiets Arkitektskole. På VINTERAKADEMI 2021 vil Jan fortælle om sin forskning inden for udviklingen af bæredygtighed i almene boliger med fokus på konkrete cases fra Danmark.

Johanne Mose Entwistle er Effektchef hos AART og er leder af tegnestuens tværfaglige Effektteam, der både tæller ingeniører, antropologer, arkitekter, økonomer, landskabsarkitekter og erhvervsPhD-forskere. Effektteamet udspringer af AARTs vision ”Redefining Architecture”, hvor fokus fremfor alt er på arkitekturens effekt. Johanne er således ansvarlig for at evaluere ibrugtagne byggerier og implementere viden herfra, samt viden fra nyeste forskning – blandt andet AARTs egne PhD-forskningsprojekter – i tegnestuens nye og eksisterende projekter. Johanne er oprindeligt uddannet antropolog og har tidligere arbejdet med forskning og innovation i Aarhus Kommune og som labchef på det anvendelsesorienterede forskningsinstitut, Alexandra Instituttet.

Lene Espersen har siden 2014 været administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder. Hun har indtil for nylig repræsenteret en del af styregruppen i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg. Derudover er hun bestyrelsesformand for Aalborg University og Green Hub Denmark, bestyrelsesmedlem af Formuepleje Holding A/S og KV Fonden samt Næstformand i WE BUILD DENMARK.

Mette Mogensen er by- og boligudviklingschef i Domea.dk og uddannet arkitekt i 1993. Hun har siden 2017 arbejdet på at Domea.dks landsdækkende 12 mia. kr. store portefølje af byggeprojekter sikrer beboerne nye boligtyper, styrkelse af bydele og bæredygtigt byggeri. Mette arbejder i denne forbindelse med udvikling af udsatte boligområder, hvor særligt bebyggelserne i Høje Taastrup har mit fokus. Hun er hertil en del af Arkitektforeningens fagdommerkorps.

Mia Kruse Rasmussen er antropolog og har arbejdet med anvendt forskning i de seneste 10 år, med særligt fokus på samspillet mellem mennesker og deres omgivelser. Hun har siden marts 2021 været ansat som ErhvervsPhd-forsker hos AART, hvor hun med projektet Social Commissioning forsker i, hvordan vi kan forstå og arbejde med samspillet mellem praksis, organisering og de fysiske rammer, for bedst muligt at understøtte den sociale værdiskabelse og indfri designintentionerne med vores byggerier. I stedet for at se byggeprojekter som lineære processer, der afsluttes med overlevering, når byggeriet er opført, arbejder projektet ud fra en cirkulær forståelse, hvor brugsfasen i højere grad indtænkes som et integreret element i projekterne..

Morten Ørsager er partner hos ERIK med ansvar for bæredygtighed inden for planlægning og udvikling af helhedsplaner, grønne strategier og samarbejdsprocesser samt udvikling og projektering af bæredygtigt byggeri. Han har solid erfaring med renovering og nybyggeri i byområder, som kræver et specielt fokus på at bevare og tilpasse nyt for at opnå samspil og styrket identitet. Morten Ørsager har en Master i Energy and Green Architecture, er DGNB konsulent og del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.

Niels Bjørn er bystrategisk rådgiver for kommuner, boligorganisationer og kommercielle bygherrer. Og arbejder med film, bøger, podcast og andre typer af formidling af det fysiske miljø. Han har en baggrund som forsker med en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Før livet som selvstændig strategisk rådgiver, arbejdede han med byudvikling i ansættelser hos bl.a. Københavns Kommune, Signal Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og Hausenberg.

Peter Falk er partner i Bedre Byggeprocesser. Han har en baggrund som udlært murer, bygningskonstruktør, bachelor fra Arkitektskolen, samt og lektor fra Københavns Erhvervsakademi. Gennem hans partnerskab i virksomheden Bedre Byggeprocesser arbejder han med at skabe gode produktive byggeprocesser. Hans primære kompetencer indenfor byggeriet er etablering af samarbejde i projektorganisationer, planlægning og styring, projektledelse, byggeledelse.

Simon Elsborg Nygaard er Erhvervspsykolog, Danmarks første ph.d. i bæredygtighedspsykologi og ekstern lektor på Aarhus Universitetet. I sin virksomhed arbejder Simon med psykologi, mennesker og bæredygtighed i relation til virksomheder og offentlige organisationer, herunder lederuddannelse. Af særlige fokuspunkter er trivsel, motivation, engagement og bæredygtig adfærd. Han er aktuel med bogen “Bæredygtig Business – for bundlinjen og en bedre verden”.

Susanne Bille Brahe er uddannet arkitekt MAA, bæredygtighedsleder og DGNB-Auditor. Susanne arbejder som bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter. Susanne har som arkitekt arbejdet med bæredygtighed på tegnestuer i både Danmark, Singapore og Australien. Hun arbejder med problemløsninger og idé-udvikling af bæredygtige bygninger og byrum samt bæredygtighedscertificeringer efter DGNB-standarden. Derudover har Susanne været tilknyttet VINTERAKADEMI i årene 2017-2020 og er med i partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.

Synnøve Kjærland er projektchef og ansvarlig for den grønne tænketank CONCITOs formidlingsplatform Klimaambassaden. Hun har igennem Klimaambassadens brede vifte af projekter og partnerskaber med kommuner, virksomheder og andre organisationer oparbejdet en dybtgående praktisk og metodisk erfaring med at engagere børn, unge og andre borgergrupper i grønne projekter. Særligt med fokus på bæredygtigt forbrug og produktion, cirkulær økonomi og ressourcer, bæredygtigt byggeri og FN´s Verdensmål. Synnøve har været projektleder og medudvikler på VINTERAKADEMI fra dets start i 2015.

Torben Chrintz er videnskabelig rådgiver i CONCITO med særlig fokus på klima, energi og fødevarer. Torben står bag CONCITOs analyser af forbrugets globale klimaeffekter og en række analyser om bl.a. biomasse, biogas og landbrug. Torben er cand.scient. i geologi. Han har 30 års erfaring i miljøsektoren, både fra sin ansættelse i Miljøstyrelsen og i en lang række ledelsesjob i den private sektor, herunder en stilling som klimachef i NIRAS. Torbens professionelle speciale er at koble de videnskabelige fakta og undersøgelser på klimaområdet med de samfundsmæssige konsekvenser.

Vibeke Grupe Larsen er arkitekt MAA og har arbejdet med bæredygtig udvikling og bæredygtigt byggeri i anerkendte arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirmaer igennem mange år. Vibeke er p.t. i gang med en ph.d., hvor hun forsker i arkitekturens værdiskabelse, i regi af Danske Arkitektvirksomheder, med Civil and Architectural Engineering, Syddansk Universitet som universitetspartner og Danmarks Almene Boliger/Landsbyggefonden som tredjepart. Vibeke var en af initiativtagerne til VINTERAKADEMI i 2015, og har været med fra 2015-2020. I dag er Vibeke en del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.