Tema & Program

VINTERAKADEMI 2022

Næste VINTERAKADEMI afholdes i uge 12 i marts 2022. Mere information følger.

Hvis du er interresseret i at få besked, når ansøgningen for næste års akademi åbner, kan du skrive til lj@concito.dk

VINTERAKADEMI 2021

DEN BLANDEDE BY – BÆREDYGTIG TRANSFORMATION OG VÆRDISKABELSE

VINTERAKADEMI 2021 vil det blive afholdt d. 23. – 27. august som et sommerakademi under overskriften: Den blandede by – bæredygtig transformation og værdiskabelse. VINTERAKADEMI er et tværfagligt tilbud til studerende og nyuddannede fra kandidat- og professions-bacheloruddannelser med interesse for byggeri, byudvikling og det bebyggede miljø.

Årets akademi vil bl.a. dykke ned i, og undersøge, hvordan indsatsen for et mere klimavenligt byggeri, koblet sammen med et fokus på social og økonomisk bæredygtighed, kan skabe merværdi, både samfundsøkonomisk og på borgerniveau. Programmet byder på inspirerende oplæg, debatter og relevante case-besøg, som offentliggøres løbende frem mod akademiet.

Deltagerne udvælges på baggrund af en motiveret ansøgning, CV og studieprofil, så vi kan sammensætte et stærkt, tværfagligt hold. Vi er interesserede i at få sat mange forskellige fagligheder i spil på VINTERAKADEMI. Deltagelse er gratis, og akademiet finder sted hos BLOXHUB i København. Ansøg om en plads på VINTERAKADEMI inden d. 5 juli 2021 her og bliv en del af et fagligt netværk.

KICK-OFF dag: Mandag d. 16 august 2021 fra kl. 10-17

VINTERAKADEMI: Mandag d. 23 – Fredag d. 27. august 2021 (ca. kl. 9-17)


Dem vil du møde på VINTERAKADEMI 2021

Andreas Qvist Secher er teamleder inden for rådgivning om bæredygtighed i Rambøll. Andreas er uddannet M.Sc. i byplanlægning og byggeledelse fra DTU og DGNB-Auditor i byområder. Han er entusiastisk omkring kompleksiteten af bæredygtighed i dets bredde og dybde. Med bæredygtig udvikling som afsæt arbejder Andreas på tværs af fagligheder og driver nye udviklings- og innovationsprojekter.
Christian Ibsen er direktør i CONCITO. Han er uddannet cand.polit. med fokus på miljøøkonomi og har arbejdet en årrække i henholdsvis Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet med fokus på særligt den nationale og internationale klimadagsorden. Frem mod 2009 havde Christian særligt fokus på den faglige forberedelse af COP15 i København. Christian har senest – fra 2010-2014 – været Plan- og Klimachef i Fredensborg Kommune, hvor han bl.a. har haft fokus på klimatilpasning og byudvikling samt implementeringen af en fælles klima- og energivision for hovedstaden.
Christopher Carlsen er uddannet arkitekt, maa og medindehaver af Tegnestuen LOKAL. Christopher er fungerende konkurrence-chef og er ansvarlig for konceptudvikling og formgivning af størstedelen af tegnestuens projekter. Han har været med til at udvikle tegnestuens metode og vision og har derfor bred erfaring med at implementere bæredygtighed i arkitekturen fra første streg. Hans hovedfokus har igennem tegnestuens levetid været passive bæredygtige egenskaber, nordisk kulturarv og en ressource[1]etisk tilgang til materialer og driftsløsninger i klare innovative former.
Claus Bech-Danielsen er professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, hvor han har særlig fokus på sammenhænge mellem arkitektur-idealer, byggeriets arkitektur, brugernes opfattelse af arkitektoniske kvaliteter og de samlede krav til byggeri og nyrenovering. Siden han blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, har han forsket og publiceret især indenfor tre områder: Arkitekturteori og -idealer, arkitekturens betydning for brugerne samt efterkrigstidens store planer og systembyggeri. Desuden har Claus Bech-Danielsen været ansat på SBi som seniorforsker, hvor han i en årrække koordinerede forskningen i arkitektur.
Emil Bender Lassen er medstifter af Home.Earth, et nyt ejendomsselskab stiftet i starten af 2021 som vil demonstrere, at det er muligt at udvikle byer på en mere bæredygtig og inkluderende måde i et markedsparadigme. Emil har brugt de sidste 5 år i London som stifter og direktør i Project Access International, en global non-profit der arbejder med social mobilitet. Han er uddannet fra King’s College London og Yale-NUS med en grad i politisk økonomi og filosofi, og arbejder ved siden af Home.Earth med udbredelse af FN’s Verdensmål som en af Gates Fondens “Goalkeepers”.
Hanne Ullum er vicedirektør i Bygherreforeningen og uddannet arkitekt MAA og har ansvar for Bygherreforeningens administrative områder Hanne repræsenterer Bygherreforeningen i flere tværgående samarbejdsfora i branchen og er derudover sekretær for foreningens arbejdsmiljøudvalg.

Henrik L. Bang er direktør i Bygherreforeningen og civilingeniør med en Ph.D. fra Copenhagen Business School, Institut for Industriøkonomi og Virksomhedsstrategi. Foruden en række tillidsposter på vegne af Bygherreforeningen er Henrik også sekretær for foreningens markedsudvalg og rammebetingelsesudvalg.
Jan Johansson er lektor på Københavns Erhvervsakademi (KEA) på programområdet Byg og har i mange år arbejdet med anvendt forskning og undervisning på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau. Desuden er Jan uddannet arkitekt og har en ph.d. i arkitektur, brugere og bæredygtighed fra KADK – Kunstakademiets Arkitektskole. På VINTERAKADEMI 2021 vil Jan fortælle om sin forskning inden for udviklingen af bæredygtighed i almene boliger med fokus på konkrete cases fra Danmark.
Johanne Mose Entwistle er Effektchef hos AART og er leder af tegnestuens tværfaglige Effektteam, der både tæller ingeniører, antropologer, arkitekter, økonomer, landskabsarkitekter og erhvervsPhD-forskere. Effektteamet udspringer af AARTs vision ”Redefining Architecture”, hvor fokus fremfor alt er på arkitekturens effekt. Johanne er således ansvarlig for at evaluere ibrugtagne byggerier og implementere viden herfra, samt viden fra nyeste forskning – blandt andet AARTs egne PhD-forskningsprojekter – i tegnestuens nye og eksisterende projekter. Johanne er oprindeligt uddannet antropolog og har tidligere arbejdet med forskning og innovation i Aarhus Kommune og som labchef på det anvendelsesorienterede forskningsinstitut, Alexandra Instituttet.
Lea Flindt er klimafaglig projektmedarbejder hos den grønne tænketank CONCITOs formidlingsplatform Klimaambassaden, hvor hun blandt andet er tilknyttet VINTERAKADEMI. Her har hun de sidste to år arbejdet med udvikling og koordinering af akademiet. Lea har en baggrund som geograf og er cand.scient. i Klimaforandringer fra Københavns Universitet med særligt fokus på bypolitik og bæredygtighed.

Lene Espersen har siden 2014 været administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder. Hun har indtil for nylig repræsenteret en del af styregruppen i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg. Derudover er hun bestyrelsesformand for Aalborg University og Green Hub Denmark, bestyrelsesmedlem af Formuepleje Holding A/S og KV Fonden samt Næstformand i WE BUILD DENMARK.

Lærke Jul Gagner er Byggeudviklingschef i BO-VEST og uddannet arkitekt. Lærke har til daglig fokus på den strategisk udvikling i BO-VEST i forhold til fælles faglig udvikling, bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet i både renovering og nybyggeri. BO-VEST administrerer 15.000 almene boliger i København og på Vestegnen. Lærke er specialiseret i byudvikling og bløde værdier som byliv, gode boliger og attraktive uderum er en rød tråd. Lærke har fra sine mange år hos Gehl Architects lang erfaring med både store projekter i både ind- og udland
Mette Mogensen er by- og boligudviklingschef i Domea.dk og uddannet arkitekt i 1993. Hun har siden 2017 arbejdet på at Domea.dks landsdækkende 12 mia. kr. store portefølje af byggeprojekter sikrer beboerne nye boligtyper, styrkelse af bydele og bæredygtigt byggeri. Mette arbejder i denne forbindelse med udvikling af udsatte boligområder, hvor særligt bebyggelserne i Høje Taastrup har mit fokus. Hun er hertil en del af Arkitektforeningens fagdommerkorps.
Mia Kruse Rasmussen er antropolog og har arbejdet med anvendt forskning i de seneste 10 år, med særligt fokus på samspillet mellem mennesker og deres omgivelser. Hun har siden marts 2021 været ansat som ErhvervsPhd-forsker hos AART, hvor hun med projektet Social Commissioning forsker i, hvordan vi kan forstå og arbejde med samspillet mellem praksis, organisering og de fysiske rammer, for bedst muligt at understøtte den sociale værdiskabelse og indfri designintentionerne med vores byggerier. I stedet for at se byggeprojekter som lineære processer, der afsluttes med overlevering, når byggeriet er opført, arbejder projektet ud fra en cirkulær forståelse, hvor brugsfasen i højere grad indtænkes som et integreret element i projekterne.

Michael H. Nielsen er underdirektør i DI, og har indtil fusionen med DI, været direktør i Dansk Byggeri, hvor han bl.a. var ansvarlig for byggeteknik, uddannelse og kompetenceudvikling, projekt- og udviklingsaktiviteter samt regional- og beskæftigelsespolitik. Han har været medlem af en række bestyrelser og udvalg inden for byggebranchen, og er i dag bl.a. bestyrelsesmedlem hos Energifonden, Erhvervsklyngen for byggeri og anlæg We Build Denmark, DANVAK, Realdanias Innovation til Marked der understøtter udvikling af bæredygtige produkter og processer i byggeriet. Han var tillige en central person i arbejdet med bygge- og anlægssektorens klimapartnerskab, hvis anbefalinger efterfølgende er fulgt op af en bred politisk aftale om strategi for bæredygtigt byggeri.

Morten Ørsager er partner hos ERIK med ansvar for bæredygtighed inden for planlægning og udvikling af helhedsplaner, grønne strategier og samarbejdsprocesser samt udvikling og projektering af bæredygtigt byggeri. Han har solid erfaring med renovering og nybyggeri i byområder, som kræver et specielt fokus på at bevare og tilpasse nyt for at opnå samspil og styrket identitet. Morten Ørsager har en Master i Energy and Green Architecture, er DGNB konsulent og del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Niels Bjørn er bystrategisk rådgiver for kommuner, boligorganisationer og kommercielle bygherrer. Og arbejder med film, bøger, podcast og andre typer af formidling af det fysiske miljø. Han har en baggrund som forsker med en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Før livet som selvstændig strategisk rådgiver, arbejdede han med byudvikling i ansættelser hos bl.a. Københavns Kommune, Signal Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og Hausenberg.
Pernille Berg er Science Manager hos BLOXHUB og har arbejdet med forskning og innovation hele sin karriere fra etablering af startups til skabelse af forsknings- og vidensnetværk. Pernille har erfaring med at skabe nye uddannelser, læringsnetværk og miljøer samt internationale samarbejder bl.a. fra EU-regi i styregrupper og forskellige projekt porteføljer. Derudover har Pernille gennem årene været en aktiv moderator på den internationale scene for bæredygtighed, forskning, innovation og entreprenørskab. Pernille er Fil.Dr. fra Lund Universitet i sociologi og uddannelsesvidenskab. Derudover er Pernille med i partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Peter Falk er partner i Bedre Byggeprocesser. Han har en baggrund som udlært murer, bygningskonstruktør, bachelor fra Arkitektskolen, samt og lektor fra Københavns Erhvervsakademi. Gennem hans partnerskab i virksomheden Bedre Byggeprocesser arbejder han med at skabe gode produktive byggeprocesser. Hans primære kompetencer indenfor byggeriet er etablering af samarbejde i projektorganisationer, planlægning og styring, projektledelse, byggeledelse.
Signe Sand er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, kandidat for partiet Frie Grønne, og initiativtager til Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg, hvor hun har været aktiv siden 2018. Siden 2020 har hun desuden været repræsentant for Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg i det nyoprettede Youth Advisory Board hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der skal rådgive foreningen i klimapolitiske tiltag.
Susanne Bille Brahe er uddannet arkitekt MAA, bæredygtighedsleder og DGNB-Auditor. Susanne arbejder som bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter. Susanne har som arkitekt arbejdet med bæredygtighed på tegnestuer i både Danmark, Singapore og Australien. Hun arbejder med problemløsninger og idé-udvikling af bæredygtige bygninger og byrum samt bæredygtighedscertificeringer efter DGNB-standarden. Derudover har Susanne været tilknyttet VINTERAKADEMI i årene 2017-2020 og er med i partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Synnøve Kjærland er projektchef og ansvarlig for den grønne tænketank CONCITOs formidlingsplatform Klimaambassaden. Hun har igennem Klimaambassadens brede vifte af projekter og partnerskaber med kommuner, virksomheder og andre organisationer oparbejdet en dybtgående praktisk og metodisk erfaring med at engagere børn, unge og andre borgergrupper i grønne projekter. Særligt med fokus på bæredygtigt forbrug og produktion, cirkulær økonomi og ressourcer, bæredygtigt byggeri og FN´s Verdensmål. Synnøve har været projektleder og medudvikler på VINTERAKADEMI fra dets start i 2015.
Søren Dyck-Madsen er uddannet civilingeniør og er seniorkonsulent hos CONCITO, hvor han bl.a. er tilknyttet projektet Bygninger og Grøn Omstilling. Tidligere har han arbejdet for Det Økologiske Råd (Rådet for Grøn Omstilling). Her har han haft fokus på bl.a. energieffektive og bæredygtige bygninger i samspil med energisystemet. Herunder renovering af eksisterende bygninger gennem deltagelse i udarbejdelsen af energirenoveringsstrategien og deltagelse i projektet ”Renovering på Dagsordenen”. Søren har været aktiv i EU-direktiverne for Bygninger og Energieffektivitet samt i arbejdsgruppen for den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet og Energisparerådet.
Søren Stochholm er founder af Worldperfect, der er en kreativ og purposedriven rådgivningsvirksomhed, der arbejder udelukkende med bæredygtig udvikling af projekter, organisationer og virksomheder. Rødderne til firmaet blev sået i 2009, og siden er Worldperfect vokset på en passion og mission om at gøre en forskel.  Gennem et stort internationalt netværk og et mangfoldigt team vejleder de om bæredygtig grøn omstilling, implementeringsstrategi og kommunikation. Med et motto: “It’s all about people” arbejder de til dagligt med tværfaglige stærke profiler for at sikre en fremtid, hvor bæredygtighed er en selvfølge.
Torben Chrintz er videnskabelig rådgiver i CONCITO med særlig fokus på klima, energi og fødevarer. Torben står bag CONCITOs analyser af forbrugets globale klimaeffekter og en række analyser om bl.a. biomasse, biogas og landbrug. Torben er cand.scient. i geologi. Han har 30 års erfaring i miljøsektoren, både fra sin ansættelse i Miljøstyrelsen og i en lang række ledelsesjob i den private sektor, herunder en stilling som klimachef i NIRAS. Torbens professionelle speciale er at koble de videnskabelige fakta og undersøgelser på klimaområdet med de samfundsmæssige konsekvenser.
Vibeke Grupe Larsen er arkitekt MAA og har arbejdet med bæredygtig udvikling og bæredygtigt byggeri i anerkendte arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirmaer igennem mange år. Vibeke er p.t. i gang med en ph.d., hvor hun forsker i arkitekturens værdiskabelse, i regi af Danske Arkitektvirksomheder, med Civil and Architectural Engineering, Syddansk Universitet som universitetspartner og Danmarks Almene Boliger/Landsbyggefonden som tredjepart. Vibeke var en af initiativtagerne til VINTERAKADEMI i 2015, og har været med fra 2015-2020. I dag er Vibeke en del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.