Siden 2015 har CONCITO sammen med Center for Bygningsbevaring og NCC – og med uvurderlig støtte fra Grundejernes Investeringsfond – gennemført seks VINTERAKADEMI-forløb med stor succes. Akademiet er blevet afholdt både i København og Aarhus og har haft omkring 250 deltagere i alt. I løbet af de seks år er VINTERAKADEMI blevet et velkendt og anerkendt lærings- og udviklingstilbud om klimavenligt og bæredygtigt byggeri, som har skabt opmærksomhed og begejstring både blandt deltagerne samt byggeriets aktører.

I slutningen af 2020 blev det gjort muligt at videreudvikle VINTERAKADEMI i partnerskab med BLOXHUB og ERIK arkitekter de næste tre år med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

Nedenfor kan du læse om VINTERAKADEMIs nuværende partnere.

Hvis du har spørgsmål kan du kan kontakte folkene bag VINTERAKADEMI på info@vinterakademi.dk, eller du kan kontakte projektleder Synnøve Kjærland direkte på sek@concito.dk eller 29 89 67 54.

 

Danmarks grønne tænketank CONCITO (stiftet i 2008) et af Danmarks største grønne netværk, som ud over et sekretariat, omfatter godt 100 medlemmer – virksomheder, forskere, organisationer og personer – alle med stor viden om klima og førende inden for deres felt. CONCITO har som hovedformål, at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning og mener, at de klimapolitiske målsætninger kun kan nås gennem et nyt partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere – stat, marked og civilsamfund. Derfor er alle sektorer repræsenteret i tænketanken.

CONCITOs formidlingsplatform, Klimaambassaden, har siden 2009 lavet workshops og projekter for over 50.000  danske skole, gymnasie – og erhvervsskoleelever. I den forbindelse er Vinterakademiet et spændende projekt, der er i tråd med Klimaambassadens mål om at samarbejde med og uddanne unge indenfor klima og bæredygtighed. Klimaambassaden har desuden en stor tværfaglig gruppe af unge frivillige (primært studerende), der er tilknyttet Klimaambassadens undervisningsprojekter og samtidigt udvikler Klimaambassaden frit tilgængelige digitale undervisningsmaterialer til web og iBook til målgruppen på undervisningssitet www.sustainable.dk.

 

Realdania er en filantropisk forening, hvis mission er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Realdanias virkefelt er både store byer, små byer og landsbyer samt byrum, parker, bygninger og bygningsarv og de aktiviteter og forandringsprocesser, der knytter sig hertil. Det er for eksempel byggeri, arkitektur, landskabsarkitektur, restaurering, byudvikling og fysisk planlægning på landet og i byen. Realdania blev etableret i 2000 og samarbejder med både små og store partnere i hele Danmark. Foreningen har omkring 165.000 medlemmer i Danmark.

 

BLOXHUB er Danmarks nye base for fremtidens byløsninger med et co-working space i hjertet af København og et internationalt netværk, der består af virksomheder, organisationer og forskere inden for urbanisering. BLOXHUB er grundlagt med udgangspunkt i, at fremtidens løsninger i byerne kræver et langt tættere samarbejde mellem arkitektur, tech, design, byggeri og byudvikling. Med omkring 270 medlemmer – blandt andet Gehl Arkitekter, det internationale bynetværk C40 Cities, Kraks Fond, INDEX, Dansk Design Center, COWI og Alexandra Instituttet – er BLOXHUB en nordisk platform for løsninger til fremtidens byer. BLOXHUB er en nonprofit-forening, som er etableret i juni 2016 af Realdania, Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet. 

 

Grundejernes Investeringsfond arbejder for, at de private udlejningsejendomme løbende vedligeholdes og udvikles til at blive bedre og sundere. Opsparingen på GI-kontoen og de fordelagtige lån er med til at give et godt økonomisk fundament for den enkelte udlejer, som skal vedligeholde og forbedre bygningerne. Som fond er det en vigtig opgave for GI at støtte nytænkende projekter, som udvikler og bidrager til bedre renovering af de eksisterende bygninger og boliger. Grundejernes Investeringsfond samarbejder derfor med branchen for at skabe ny viden samt vejleder de private udlejere, så de er bedre rustet til at renovere og forbedre deres bygninger. På den måde arbejdes der med til at sikre bygningernes værdi og skabe bedre livsvilkår og muligheder – både for de mennesker, som bor der, for ejerne og for samfundet. 

 

ERIK er en specialiseret og partnerejet arkitektvirksomhed med rødder tilbage til 1930 og 170 ansatte baseret i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Viborg.

ERIK udvikler, designer og projekterer opgaver i alle skala og kompleksitet. Vi revitaliserer det eksisterende og gentænker det nye. Fælles for alle leverancer er faglig tyngde kombineret med en nysgerrighed på nye muligheder. Det betyder, at innovation er en integreret del af forretningsgangen. Og i innovation ligger et ønske om at omsætte viden til praksis og skabe konkret værdi for både det enkelte menneske og samfundet. At være en del af en branche, som spiller en markant rolle i forhold til bæredygtighed, kræver netop en samfundsansvarlig tilgang. Bæredygtighed handler også om en stærk social agenda som at understøtte nye generationer og gøre vigtig viden tilgængelig.