MOD
Fortællinger til et cirkulært samfund

Dette års tema zoomede ind på mod i byggeriet. Hvilke fortællinger og erfaringer motiverer og inspirerer os til at skifte kurs, råbe op og være nysgerrige på nye metoder, praksisser, materialer? Hvad gør os – de faglige aktører i byggeriet – modige og i stand til at rykke byggeriet i en bæredygtig retning?

En bæredygtig fremtid kræver mere og andet end symptombehandling. Det er ikke nok at arbejde inden for lukkede cirkulære systemer. Lige så vigtigt er det at reducere den mængde ressourcer, vi sender ind i systemet. Det mest bæredygtige materiale er den mængde vi sparer, ligesom den mest bæredygtige energi, er den vi ikke bruger. Et alt for stort klimaaftryk, ressourceforbrug og sociale konsekvenser heraf, kalder på en gentænkning af byggeriet. Business as usual har for store konsekvenser.

At kunne gennemføre en så stor og gennemgribende omstilling til et klimavenligt og ressourceeffektivt samfund, hvor mennesker trives, kræver meget mere end teknologi og nye materialer. 

Vi ser overskrifterne og tror, at vi forstår ordene: Smeltende gletsjere, varmerekord, havenes forsuring, øget udledning. Hvis forskerne har ret,betegner disse ord noget, der er alvorligere end alt andet, der hidtil har fundet sted i menneskehedens historie. Hvis vi forstod dem til fulde, burde de have direkte indvirkning på vores adfærd og beslutninger. Men det virker, som om 99 procent af ordenes betydning forsvinder i hvid støj.« (Andri Snær Magnason)

Hvorfor handler vi ikke? Hvorfor står de akutte og gennemgribende tiltag og løsninger ikke i kø, når klimaforandringerne voldsomme konsekvenser allerede viser tænder mange steder i verden, og i særdeleshed der hvor menneskers klimaaftryk og ressourceforbrug er mindst?

Hvad er det, vi skal bruge for at koble viden til erkendelse til handling?

På tværs af videnskabelige praksisser, er der en erkendelse af, at det kun er de færreste som reagerer på tal og grafer. Vi har brug for at skabe visioner og fortællinger om hvordan det klimaneutrale og cirkulære samfund er. Hvordan en fremtid med et ressource og energiforbrug som er inden for acceptable planetære grænser ser ud. Og så ‘backtracke’. Finde løsninger som kan føre os derhen – mod og til den cirkulære praksis i byggeriet og udviklingen af vores byer.

Kompleks problemløsninger må fylde mere og materialeforbruget mindre. Vi må sætte alt ind på at overskue hvilke af de nuværende og tidligere praksisser som kan hjælpe os med at imødekomme klimakrav, opfylde den sociale dimension af bæredygtighed i byggeriet og respektere de planetære grænser. Og vi må tænke nyt, innovere, opskalere og industrialisere de såkaldte ‘hippie metoder’, der fx er mere ressource-  og energieffektive.

VINTERAKADEMI 2023 handler ikke om  ‘business as usual’. Drømmen om at skabe et cirkulært samfund kalder på mod. Mod til nye fortællinger, nye praksisser, nye materialer eller nye måder at anvende dem, vi bruger nu på. Den kalder på et nyt, fælles sprog som er forståeligt på tværs af fagligheder og som sikrer en fælles forståelse. Vi har brug for fælles måder at tale sammen på og nye fortællinger både om hvor vi skal hen og rejsen dertil.

Derfor zoomer vi ind på de modige, på dem der går forrest og gør. Som med deres ekspertise, praksis og forskning baner vejen mod et cirkulært samfund. Vi zoomer ind på hvilke fortællinger og erfaringer der motiverer og inspirerer os til at skifte kurs, råbe op og være nysgerrige på nye metoder, praksisser, materialer. Hvad gør os – de faglige aktører i byggeriet – modige og i stand til at rykke byggeriet i en bæredygtig retning. 

Vi vil diskutere, lytte, tvivle, lade os inspirere, fatte mod og tager mod til os sammen og  sammen med en perlerække af gode folk og branchecases bla; Søren Nielsen (Vandkunsten), Frederik Noltenius Busck (CPH:Village), Mette Prag (PLADS), Sigge Winther Nielsen (forfatter Entreprenørstaten), Michael Nielsen (Seniorkonsulent CONCITO), Rasmus Taun (STYKKA), Søren Stochholm Nielsen (Worldperfect), Simon Elsborg Nygaard (Bæredygtighedspsykolog), Thomas Fabian Delman (Circle Bank), Vibeke Grupe Larsen (Phd. Danske Arkitektvirksomheder) mfl

Velkommen til VINTERAKADEMI 2023.