Byer spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling og for den globale målsætning om at begrænse den gennemsnitlige, globale opvarmning til højst 2 grader sammenlignet med den førindustrielle periode. Men foruden at begrænse byernes påvirkning af det globale klima, står byerne imidlertid også overfor store udfordringer i forhold til at blive robuste overfor klimaforandringerne og at sikre bæredygtige liv og bymiljøer for sine borgere.

Både FN’s nye verdensmål og klimaaftalen fra Paris har dertil byen som centralt omdrejningspunkt og understreger vigtigheden af at fremme udviklingen af grønne, bæredygtige byer.

På VINTERAKADEMI 2017 om den bæredygtige, robuste by kommer du derfor til at arbejde med netop byernes rolle i den grønne omstilling, og hvordan vi skaber en byudvikling, hvor både den sociale, økonomiske og klima- og miljømæssige bæredygtighed integreres – fra vision til virkelighed.

Med dette tema kommer vi under VINTERAKADEMI 2017 blandt andet omkring dilemmaer og temaer, der udforsker mulighederne og udfordringerne omkring mangfoldighed i byen, borgerinddragelse i planlægning, midlertidighed versus helhedsplaner, betydningen af kulturarv, digitalisering, teknologi og adfærd og skridtet fra vision til virkelighed.

Under program kan du læse mere om det faglige indhold på VINTERAKADEMI 2017, og du kan læse mere om blandt andet bæredygtige byer og klimatilpasning i byerne på nedenstående links.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Læs mere om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Flere af målene fokuserer på byens rolle, men mål nummer 11 går på at fremme bæredygtige byer og bysamfund. Se også undervisningssitet verdensmaalene.dk for en dansk, pædagogisk introduktion til verdensmålene.

DAC & CITIES

På DAC & CITIES kan du blive klogere på bæredygtige byer, temaer og spændende projekter omkring bæredygtig byudvikling.

CONCITO

Danmarks grønne tænketank arbejder for at udvikle et samfund, der har et lavere udslip af drivhusgasser. Blandt nogle af de relevante analyser kan du læse omkring nordeuropæiske erfaringer med klimatilpasning og om klimaeffekten af bedre vilkår for cyklisme og kollektiv transport.  

AARHUS BY

VINTERAKADEMI 2017 bruger Aarhus som case. Se blandt andet Aarhus Byråds visioner og mål for Aarhus og Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, der skal fremme en bæredygtig udvikling af boligområdet.

“VI ER AFHÆNGIGE AF HINANDENS FAGLIGHEDER”

Hvordan kan en statskundskaber og en oplevelsesøkonom bidrage gensidigt til hinandens fagligheder og roller i udviklingen af bæredygtige byer?  Et centralt mål for VINTERAKADEMI er, at deltagerne bliver klogere på netop de styrker og roller de har i  deres egen faglighed, og samtidig er det vigtigt, at de får indsigt i, hvordan den spiller sammen med andre fagligheder, så de bliver styrket i det tværfaglige arbejde.

Læs artiklen her

artikelbillede


PRIORITER MENNESKET I BYUDVIKLINGEN!

Aktører, der bidrager til udviklingen af bæredygtige byer, skal prioritere mennesket, og samtidig er det vigtigt at huske hensynet til klima, miljø og økonomi. 

Læs artiklen her

Vinterakademiets deltagere besøger Aarhus Ø. Foto: Stefan Frank thor Straten

Vinterakademiets deltagere besøger Aarhus Ø. Foto: Stefan Frank thor Straten