VINTERAKADEMI 2020 bragte for sjette gang studerende og nyuddannede fra kandidat- og professionsbacheloruddannelser sammen til et akademi med temaet “det klimavenlige byggeri”. Fokus for årets akademi var, hvordan byggeriet kommer i gang med den grønne omstilling, og hvilke kompetencer, værktøjer og processer der er nødvendige og skal sættes i spil for at gå fra klimaambitioner til konkret handling. Hvad, der skulle have været et ugelangt akademi, blev desværre kun til tre dage grundet COVID-19. Vi havde dog nogle lange, gode dage med et tætpakket program, spændende oplægsholdere og engagerede akademister. 

I løbet af de tre dage, Vinterakademi 2020 fandt sted, blev der sat fokus på, hvad der kræves af byggeriet for at bidrage til den tværpolitiske ambition om en 70 %-reduktion af CO2-udledningen i 2030. Derfor blev der blandt andet dykket ned i byggeriets faser og processer med særligt fokus på designprocesser, materialevalg, cirkulær økonomi og livscyklusanalyser. 

Ugens første dag blev brugt på at diskutere den politiske situation og byggeriets ambitioner med Michael H. Nielsen, som er underdirektør i Dansk Industri, Ida Auken, klimaordfører i Radikale Venstre, og Christian Ibsen, der er direktør i CONCITO. Derudover fik vi et spændende oplæg om klima, ressourcer og bygninger af Torben Chrintz, som er videnskabelig rådgiver i CONCITO. Et besøg hos Grønttorvet – Københavns grønneste bydel – gav et indblik i, hvordan man inkorporerer det bæredygtige element i mange af byggeriets faser. 

De følgende dage blev vi klogere på temaer som renovering, cirkulær økonomi, certificeringer, materialeviden og sporbarhed. Vi fik blandt andet besøg af Claus Bech-Danielsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, til et oplæg om hvordan vi gearer det eksisterende byggeri til fremtiden. Derudover fortalte Harpa Birgisdottir, seniorforsker ved Aalborg Universitet, om cirkulær økonomi og livscyklusvurdering i renoveringsprojekter. Et casebesøg i Gyldenrisparken på Amager demonstrerede en renovering med fokus på social, økonomisk og energimæssig bæredygtig ved at blandt andet at optimere drift, affaldshåndtering samt skabe en mere sammensat beboergrupper. Derudover havde vi et par interessante oplæg om certificeringsordningerne DGNB og den frivillige bæredygtighedsklasse samt et kritisk oplæg om biomassens rolle i byggeriet, der skabte en god diskussion og debat blandt deltagerne. Vi fik desuden besøg af de unge iværksættere og bygningskonstruktører bag virksomheden CikoTag, der har udviklet et digitalt værktøj til at styrke sporbarheden af materialer i bygninger.

Se programmet fra Vinterakademi 2020