Byer spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling og for den globale målsætning om at begrænse den gennemsnitlige, globale opvarmning til højst 2 grader sammenlignet med den førindustrielle periode. Men foruden at begrænse byernes påvirkning af det globale klima, står byerne imidlertid også overfor store udfordringer i forhold til at blive robuste overfor klimaforandringerne og at sikre bæredygtige liv og bymiljøer for sine borgere.

Både FN’s nye verdensmål og klimaaftalen fra Paris har dertil byen som centralt omdrejningspunkt og understreger vigtigheden af at fremme udviklingen af grønne, bæredygtige byer.

På Vinterakademi 2017 om den bæredygtige, robuste by kommer du derfor til at arbejde med netop byernes rolle i den grønne omstilling, og hvordan vi skaber en byudvikling, hvor både den sociale, økonomiske og klima- og miljømæssige bæredygtighed integreres – fra vision til virkelighed.

Med dette tema kommer vi under Vinterakademi 2017 bl.a. omkring dilemmaer og temaer, der udforsker mulighederne og udfordringerne omkring mangfoldighed i byen, borgerinddragelse i planlægning, midlertidighed versus helhedsplaner, betydningen af kulturarv, digitalisering, teknologi og adfærd og skridtet fra vision til virkelighed.

Under program kan du læse mere om det faglige indhold på Vinterakademi 2017, og indtil vi skyder Vinterakademiet i gang kan du læse mere omkring bæredygtige byer, klimatilpasning i byerne og meget mere på nedenstående links.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Læs mere om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Flere af målene fokuserer på byens rolle, men mål nummer 11 går på at fremme bæredygtige byer og bysamfund. Se også undervisningssitet verdensmaalene.dk for en dansk, pædagogisk introduktion til verdensmålene.

DAC & CITIES

På DAC & CITIES kan du blive klogere på bæredygtige byer, temaer og spændende projekter omkring bæredygtig byudvikling.

CONCITO

Danmarks grønne tænketank arbejder for at udvikle et samfund, der har et lavere udslip af drivhusgasser. Blandt nogle af de relevante analyser kan du læse omkring nordeuropæiske erfaringer med klimatilpasning og om klimaeffekten af bedre vilkår for cyklisme og kollektiv transport.  

AARHUS BY

Vinterakademi 2017 bruger Aarhus by som case. Se bl.a. Aarhus Byråds visioner og mål for Aarhus og Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, der skal fremme en bæredygtig udvikling af boligområdet.

 

 

 

2016: Cirkulær økonomi i byggeriet

Temaet for Vinterakademi 2016 var cirkulær økonomi i byggeriet. Dette tema blev valgt med udgangspunkt i den udfordring byggeriet står overfor med ressource- og klimakrisen:

Klodens ressourcer er under stigende pres, og bygge- og anlægsbranchen er ansvarlig for en stor del af belastningen af miljøet. I dag producerer branchen 30-40 procent af alt affald i Danmark, og 40 procent af den energi, som samfundet forbruger, er koblet sammen med de bygninger, vi lever og arbejder i.

Byggebranchen skal tænke produktion og materialer på en ny måde, hvis den skal tage sit ansvar i ressourcediskussionen. Det handler om at producere mindre affald, genanvende materialer og bygninger og skabe en cirkulær værdikæde, hvor mindst muligt går til spilde.

Med afholdelse af et Vinterakademi om cirkulær økonomi, ønsker vi at udbrede viden om den cirkulære tænkning og udvikle byggeriets fælles forståelse af de muligheder og løsninger, der skal til for at komme på vej. Vi vil prøve at udvikle nye veje til, hvordan byggeriet kan blive både klimamæssigt bæredygtigt og en kommerciel succes – både i det enkelte projekt og som branche. Det er det, vi kalder brobygning mellem private og samfundsmæssige interesser.

Er du interesseret i at grave lidt mere i emnethar vi udviklet et katalog på baggrund af afholdelsen af VA 2016. Kataloget er et interaktivt, digitalt undervisningsmateriale, der kan bruges til undervisningsforløb såvel som inspiration. Du kan finde det både som iBook lige her og PDF lige her.

Derudover kan du blive inspireret til flere initiativer og netværk på de følgende links:

God introduktion på dansk:

Rethinkbusiness

The Ellen MacArthur Foundation blev etableret i 2010 med et mål om at accelerere verdens omstilling til cirkulær økonomi. Her er den største, samlede informations- og inspirationskilde om cirkulær økonomi! Bl.a. kan du finde rapporten fra juni 2015, hvor Danmark bruges som omstillingscase:

Ellen MacArthur Foundation

Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget i driftsfasen. Denne rapport viser, at forbruget af byggematerialer har en væsentlig betydning for bygningers samlede klimabelastning:

CONCITO

Vi lever i WE-økonomien og for at trives, har vi brug for at arbejde med et nyt værdikædebegreb og knytte nye forbindelser:

WE-Economy