Program og metode

Programmet for Vinterakademi 2016 er opdelt i fire temaer, der tager os på rundtur i både den cirkulære økonomis flows, praktiske dilemmaer og sætter det ind i byggeriets meget konkrete kontekst gennem projektbesøg og casearbejde. Undervisningen vil primært bestå af oplæg fra eksperter på området og workshops, hvor det faglige indhold vil blive debatteret og taget i anvendelse gennem case-arbejdet og de tre projektbesøg.

Temaer og projektbesøg

Ugen er opdelt i de fire temaer “Klima, samfund og byggeri”, “Ressourcer og materialer”, “Værdiskabende systemer” og “Adfærd og policy making”. Besøgene går til Portland Towers i Nordhavn, Værftshallerne i Helsingør og Materialgården i København.

På baggrund af deltagernes faglige profiler bliver de inddelt i tværfaglige grupper, der skal samarbejde om en bestemt case gennem hele ugen.

Det praktiske

Vinterakademiet afholdes fra kl. 9-17 fra mandag d. 7. marts til fredag den 11. marts 2016. Som tilmeldt deltager du i hele programmet. Deltagelse er gratis og forplejning indeholdt.

Du kan ansøge om optagelse på Vinterakademiet her.

Neden for finder du det detaljerede program – der kommer løbende små justeringer, og vi arbejder bl.a. med et ekstra projektbesøg og en række pop-up talks, der kan perspektivere temaerne.

 

program_031215

 

 

CIRKULÆR ØKONOMI