parallax background

INFORMATION

Vinterakademiets tværfaglighed

Virksomheder, offentlige instanser og specialister samarbejder på kryds og tværs i udviklingen af løsninger, som skal bringe byggebranchen på bæredygtig kurs. Der er ingen fagligheder, som i sig selv kan favne alle de udfordringer og mulige løsninger, som er på spil: spidsbelastning på jordens ressourcer, storproduktion af affald, en aldrende bygningsmasse, ændrede familie- og bosætningsmønstre, nye materialeteknologier, nye former for energiløsninger, deleøkonomi og ændrede forretningsmodeller; for blot at nævne nogle få.

At sætte sin egen faglighed i spil, kende sit vidensområde og have samarbejdskompetencer til at deltage i projekter på tværs af fag- virksomheds- og kulturgrænser er ikke en akademisk disciplin. Her gælder det om at prøve disciplinerne og værtøjerne af for at finde sin egen rolle og bedste bidrag.

At løse komplekse problemstillinger sammen med andre er en del af kernen i Vinterakademiet. Du får en enestående mulighed for at arbejde med en kompleks og virkelighedsnær case sammen med 3-5 andre fagligheder. En del af de indledende øvelser og oplæg handler om at blive klar på egne kompetencer og få værktøjer til samarbejde, og i løbet af casearbejdet har I adgang til forskellige typer facilitering og evaluering.

Vinterakademiets fremtidsværdi

Vi skal forlænge levetiden af bygninger og steder. Det mindsker presset på begrænsede ressourcer, reducerer produktion af nye materialer og nedbringer mængden af byggeaffald.

Restaurering, renovering og transformation er også en arkitektonisk opgave: Tænkes der i højere grad ud fra stedets givne præmisser, kan der skabes bæredygtige bygninger og byrum af høj kvalitet. I den kvalitet, både på bygnings- og områdeniveau, ligger der også fremtidsværdi.

En vigtig del af Vinterakademiet er derfor, at deltagerne erhverver viden om strategier for vurdering af den eksisterende bygningsmasses anvendelighed til bæredygtig renovering og de virkemidler, der kan tages i brug.