URBAN TRANSFORMATION

Vinterakademi 2015 – bæredygtig restaurering, renovering og transformation.

Tværfaglighed var i fokus for de 35 studerende og nyuddannede som var med, da Dome of Visions blev transformeret til auditorium, gruppelokale, arbejdsrum og mødested.

Læs mere om ugen her og på bloggen.

Vinterakademiet er et initiativ af Danmarks grønne tænketank CONCITO, entreprenørvirksomheden NCC og Noldus&Bendtsen.

Med Vinterakademiet ønsker CONCITO, NCC og Noldus&Bendtsen at give den næste generation et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt netværk. Det er jo i høj grad de kommende
professionelle, der skal sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet.

Vinterakademiet 2015 blev afholdt fra d. 2.-6. marts 2015 i Dome of Visions i København.

 

[su_expand more_text=”…mere…” less_text=”..mindre…” height=”20″ link_color=”#b4b4b4″]◼ Vinterakademiets bæredygtighedsfokus

Vores bygninger er ansvarlige for 40 % af vores samlede energiforbrug. Bygge- og anlægsbranchen står for 30-40% af affaldsproduktionen i Danmark. Skal vi opnå målet om et lavemissionssamfund i 2050, skal der mere fokus på bygninger og byggeriet – ikke mindst på en bedre brug af den eksisterende bygningsmasse, som udgør langt største delen af vores bygningsbestand.

Derfor vil vi i Vinterakademiet påbegynde en praksis, hvor bæredygtighed er en forudsætning og arbejde med optimering, energieffektivisering og transformation af det eksisterende byggeri. Det gør vi på tre niveauer: Byer, byrum og bygninger.[/su_expand]

[su_expand more_text=”…mere…” less_text=”..mindre…” height=”20″ link_color=”#b4b4b4″]Vinterakademiets tværfaglighed

For at renoverings- og transformationsprojekter bliver vellykkede, er bredt sammensatte teams en nødvendighed. Vi skal nedbryde siloer og samarbejde på tværs af faggrupper – også med andre end de traditionelle bygfaglige uddannelser.

Derfor vil vi på Vinterakademiet arbejde på tværs af fag og sektorer.[/su_expand]

[su_expand more_text=”…mere…” less_text=”..mindre…” height=”20″ link_color=”#b4b4b4″]◼ Vinterakademiets fremtidsværdi

Vi skal forlænge levetiden af bygninger og steder. Det mindsker presset på begrænsede ressourcer, reducerer produktion af nye materialer og nedbringer mængden af byggeaffald.

Renovering og transformation er også en arkitektonisk opgave: Tænkes der i højere grad ud fra stedets givne præmisser, kan der skabes bæredygtige bygninger og byrum af høj kvalitet. I den kvalitet, både på bygnings- og områdeniveau, ligger der også fremtidsværdi.

En vigtig del af Vinterakademiet er derfor, at deltagerne erhverver viden om strategier for vurdering af den eksisterende bygningsmasses anvendelighed til bæredygtig renovering og de virkemidler, der kan tages i brug.[/su_expand]

[su_expand more_text=”…mere…” less_text=”..mindre…” height=”20″ link_color=”#b4b4b4″]◼ Er du den rette kandidat til vinterakademiet?

Du behøver ikke at være ekspert i bæredygtighed renovering og transformation – det bliver du forhåbentlig.

Vinterakademiet er for kandidatstuderende og nyudannede (med afgangseksamen 2010 og frem) fra følgende danske uddannelsesinstitutioner: Arkitektur og Designskolerne, Ingeniøruddannelserne, DTU, Roskilde Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, CBS, Syddansk Universitet og IT-Universitetet.

Har vi glemt dit universitet, så skriv til os på info@vinterakademi.dk.[/su_expand]