Tema & Program

VINTERAKADEMI 2022

Fortiden som greb i nutidens transformation til fremtiden

Med udgangspunkt i konkrete cases, dykker vi ned i, hvad der har vist sig holdbart og værdiskabende i arkitekturen og by- og områdeudviklingen fra 1950´erne og frem til i dag. Vi skal diskutere hvordan vi kan bruge de historiske erfaringer i en nutidig kontekst, både når vi bl.a. skal renovere alment boligbyggeri, udvikle by- og boligområder og bygge nyt.
Derudover vi vil se på, hvordan de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter ved bæredygtighed skal implementeres i byggeriets forskellige faser, debattere byggeriets potentialer og rolle i den grønne omstilling ud fra de nuværende og kommende politiske rammer, og diskutere nødvendigheden af tværfagligt samarbejde, kompetenceudvikling og kommunikation.
I VINTERAKADEMI-ugen vil du møde en række af de skarpeste eksperter og aktører inden for bæredygtigt byggeri, tage med på inspirerende casebesøg og arbejde med dilemmaer og cases sammen med en tværfaglig gruppe unge – og kommende professionelle. Deltagergruppen spænder typisk bredt, fra de mere traditionelle byggetekniske fagligheder såsom arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører til byplanlæggere, sociologer, antropologer, økonomer mfl. Det eneste krav er, at du har faglighed og/eller interesse for byggeri, byudvikling og bæredygtighed, og er nyuddannet, kandidatstuderende eller i slutningen af din uddannelse.
Du kan allerede nu ansøge om en plads på årets akademi her. Ansøgningsfrist er d. 20. februar 2022.
Deltagelse er gratis, og akademiet finder sted hos BLOXHUB i København fra d. 21. – 25. marts 2022 og med en kick off dag mandag d. 14 marts 2022.

Dem vil du møde på VINTERAKADEMI 2022

Claus Bech-Danielsen er professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet, hvor han har særlig fokus på sammenhænge mellem arkitektur-idealer, byggeriets arkitektur, brugernes opfattelse af arkitektoniske kvaliteter og de samlede krav til byggeri og nyrenovering. Siden han blev uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus, har han forsket og publiceret især indenfor tre områder: Arkitekturteori og -idealer, arkitekturens betydning for brugerne samt efterkrigstidens store planer og systembyggeri. Desuden har Claus Bech-Danielsen været ansat på SBi som seniorforsker, hvor han i en årrække koordinerede forskningen i arkitektur.
Morten Ørsager er partner hos ERIK med ansvar for bæredygtighed inden for planlægning og udvikling af helhedsplaner, grønne strategier og samarbejdsprocesser samt udvikling og projektering af bæredygtigt byggeri. Han har solid erfaring med renovering og nybyggeri i byområder, som kræver et specielt fokus på at bevare og tilpasse nyt for at opnå samspil og styrket identitet. Morten Ørsager har en Master i Energy and Green Architecture, er DGNB konsulent og del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Niels Bjørn er bystrategisk rådgiver for kommuner, boligorganisationer og kommercielle bygherrer. Og arbejder med film, bøger, podcast og andre typer af formidling af det fysiske miljø. Han har en baggrund som forsker med en ph.d.-grad fra Københavns Universitet i urban kompleksitet. Før livet som selvstændig strategisk rådgiver, arbejdede han med byudvikling i ansættelser hos bl.a. Københavns Kommune, Signal Arkitekter, Akademisk Arkitektforening og Hausenberg.

Pernille Berg er Science Manager hos BLOXHUB og har arbejdet med forskning og innovation hele sin karriere fra etablering af startups til skabelse af forsknings- og vidensnetværk. Pernille har erfaring med at skabe nye uddannelser, læringsnetværk og miljøer samt internationale samarbejder bl.a. fra EU-regi i styregrupper og forskellige projekt porteføljer. Derudover har Pernille gennem årene været en aktiv moderator på den internationale scene for bæredygtighed, forskning, innovation og entreprenørskab. Pernille er Fil.Dr. fra Lund Universitet i sociologi og uddannelsesvidenskab. Derudover er Pernille med i partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Simon Elsborg Nygaard er Erhvervspsykolog, Danmarks første ph.d. i bæredygtighedspsykologi og ekstern lektor på Aarhus Universitetet. I sin virksomhed arbejder Simon med psykologi, mennesker og bæredygtighed i relation til virksomheder og offentlige organisationer, herunder lederuddannelse. Af særlige fokuspunkter er trivsel, motivation, engagement og bæredygtig adfærd. Han er aktuel med bogen “Bæredygtig Business – for bundlinjen og en bedre verden”.
Susanne Bille Brahe er uddannet arkitekt MAA, bæredygtighedsleder og DGNB-Auditor. Susanne arbejder som bæredygtighedsspecialist hos ERIK arkitekter. Susanne har som arkitekt arbejdet med bæredygtighed på tegnestuer i både Danmark, Singapore og Australien. Hun arbejder med problemløsninger og idé-udvikling af bæredygtige bygninger og byrum samt bæredygtighedscertificeringer efter DGNB-standarden. Derudover har Susanne været tilknyttet VINTERAKADEMI i årene 2017-2020 og er med i partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.
Synnøve Kjærland er projektchef og ansvarlig for den grønne tænketank CONCITOs formidlingsplatform Klimaambassaden. Hun har igennem Klimaambassadens brede vifte af projekter og partnerskaber med kommuner, virksomheder og andre organisationer oparbejdet en dybtgående praktisk og metodisk erfaring med at engagere børn, unge og andre borgergrupper i grønne projekter. Særligt med fokus på bæredygtigt forbrug og produktion, cirkulær økonomi og ressourcer, bæredygtigt byggeri og FN´s Verdensmål. Synnøve har været projektleder og medudvikler på VINTERAKADEMI fra dets start i 2015.
Vibeke Grupe Larsen er arkitekt MAA og har arbejdet med bæredygtig udvikling og bæredygtigt byggeri i anerkendte arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirmaer igennem mange år. Vibeke er p.t. i gang med en ph.d., hvor hun forsker i arkitekturens værdiskabelse, i regi af Danske Arkitektvirksomheder, med Civil and Architectural Engineering, Syddansk Universitet som universitetspartner og Danmarks Almene Boliger/Landsbyggefonden som tredjepart. Vibeke var en af initiativtagerne til VINTERAKADEMI i 2015, og har været med fra 2015-2020. I dag er Vibeke en del af partnergruppen på VINTERAKADEMI 2021-2023.