Deltagermålgruppen for vinterakademiet er studerende og nyuddannede (i job eller jobsøgende) fra relevante danske uddannelser. Vi er interesserede i at få sat mange forskellige fagligheder, som har en rolle i udvikling af byggeri, byudvikling og det bebyggede miljø, i spil på Vinterakademiet.

Du kan f.eks. – men ikke udelukkende – være studerende eller dimittend fra:

  • Arkitektskolerne
  • DTU eller andre ingeniørskoler (f.eks. bygningsdesign, bæredygtig energi eller bygningsteknologi)
  • KU Science (f.eks. nature management, geografi og landskabsarkitekt eller byplanlægning)
  • KU (f.eks. kulturformidling, sociologi, antropolog og statskundskab)
  • Aalborg Universitet København (f.eks. by, bolig og bosætning samt sustainable cities)
  • RUC (f.eks. by & design, miljøplanlægning)
  • CBS (f.eks. international business & politics, innovation & business, sustainable business, CIEL green innovations in cities)
  • KEA (konstruktør 5. semester)

Har du spørgsmål til deltagelse så kontakt os på info@vinterakademi.dk