Vinterakademi er et tværfagligt tilbud til studerende på kandidatniveau og nyuddannede kandidater. Som deltager får man en uges akademi med case-arbejde, virksomhedsbesøg og undervisning om bæredygtighed i byggeriet og byplanlægningen.

Det klimavenlige byggeri

Næste Vinterakademi finder sted 9.-13. marts 2020 i København.
Dette Vinterakademi vil have fokus på,  hvad der kræves af byggeriet for at bidrage til den tværpolitiske ambition om en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030, samt hvordan byggesektorens konkrete værktøjer og løsninger kan opfylde denne høje ambition. Vi vil dykke ned i  byggeriets faser og processer med særlig fokus på designprocesser, materialevalg, cirkulær økonomi og digitale værktøjer.

Hvorfor Vinterakademi? 

Formålet med Vinterakademi er, at den nye generation i byggebranchen får et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt netværk, der kan fremme innovative løsninger og tværfaglighed i branchens udvikling af et bæredygtig brug af det eksisterende byggeri. Vinterakademi vil være med til at sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet, hvor den næste generation af professionelle inden for byggeri og planlægning bliver klædt på fagligt.

Vinterakademi fokuserer på virkelighedens udfordringer gennem tværfagligt samarbejde mellem kandidatstuderende og nyuddannede, og deltagerne får hands-on arbejdserfaring med at indtænke bæredygtighed og klima i byggeriet.

Akademiugen afholdes i marts, men Vinterakademi og dens deltagere er året igennem med i relevante sammenhænge, hvor fokus er på bæredygtigt byggeri og tværfagligt samarbejde. Derudover holdes der løbende netværksmøder for vinterakademiets deltagere, hvor det er muligt at få mere opdateret faglig viden.

Hvis du er interesseret i at få vinterakademiets deltagere ud og holde oplæg, er du velkommen til at kontakte os.

Find os på Facebook   fb-art

Vinterakademi arrangeres af Danmarks grønne tænketank CONCITO, entreprenørvirksomheden NCC og rådgivningsvirksomheden Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Initiativet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, GI.