banner-vinterakademi-001

Dome of Visions. Foto: Helle Arensbæk
Dome of Visions 2.0. Foto: Helle Arensbak

Med Aarhus som overordnet case zoomer VINTERAKADEMI 2017 ind på byen og byrummet og de mange dilemmaer, udfordringer og muligheder, der ligger i spørgsmålet om, hvordan vi som samfund udvikler den bæredygtige, fremtidssikre og robuste by.

Vinterakademiets program vil i 2017  tage udgangspunkt i en række konkrete casesdilemmaer og udfordringer, og ugens program vil veksle mellem inspirerende diskussionsoplæg, casebesøg i by- og boligområder, dilemmaworkshops mm. Læs mere om program og tema her.

Som deltager vil du sammen med den tværfaglige deltagergruppe og fageksperter blive klogere på byplanlægning, byudvikling, mobilitet, adfærd og digitalisering i et klimamæssigt og bæredygtigt perspektiv. Ansøg om en plads her.

Lyder det som noget for dig? – I filmen nedenfor fortæller nogle af sidste års deltagere om, hvad de har fået ud af at deltage i Vinterakademi 2016.

Du kan også se billeder, læse artikler og blive klogere på temaet fra 2016 her.

Med støtte fra GI, Grundejernes Investeringsfond, bliver Vinterakademiet arrangeret af NCC,  Center for Bygningsbevaring og CONCITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidens bæredygtige by