Vinterakademi

Bæredygtigt byggeri – nu og i fremtiden

Vinterakademi er et tværfagligt tilbud til studerende på kandidatniveau og nyuddannede kandidater. Som deltager får man en uges akademi med case-arbejde, virksomhedsbesøg og undervisning om bæredygtighed i byggeri og byplanlægning.

Formålet med Vinterakademi er, at den nye generation i byggebranchen får et kompetence- og vidensløft samt et tværfagligt netværk, der kan fremme innovative løsninger og tværfaglighed i branchens udvikling af en bæredygtig brug af det eksisterende byggeri. Vinterakademi vil være med til at skal sikre en ny grøn adfærd og praksis i byggeriet, hvor den næste generation af professionelle inden for byggeri og planlægning bliver klædt fagligt på.

Vinterakademi fokuserer på virkelighedens udfordringer gennem tværfagligt samarbejde mellem kandidatstuderende og nyuddannede, og deltagerne får hands-on arbejdserfaring med at indtænke bæredygtighed og klima i byggeriet.

Se nedenfor, hvad tidligere deltagere har fået ud af deres deltagelse på Vinterakademi:

Akademiugen afholdes i marts, men Vinterakademi og dens deltagere er året igennem med i relevante sammenhænge, hvor fokus er på bæredygtigt byggeri og tværfagligt samarbejde. Senest kunne man møde dem på Building Green i Aarhus, hvor de kom med bud på, hvordan byggeriets aktører kan sætte skub i den grønne omstilling i gennem konkrete aktiviteter og fokusområder. Derudover holdes der løbende netværksmøder for vinterakademiets deltager, hvor de får opdateret faglig viden.

Vil I have nogle af vinterakademiets deltager ud til at holde et oplæg, er I velkomne til at kontakte os.

Find os på Facebook   fb-art

Vinterakademi 2018 arrangeres af Danmarks grønne tænketank CONCITO, entreprenørvirksomheden NCC og rådgivningsvirksomheden Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Næste Vinterakademi afholdes i København i marts 2019, men Vinterakademi vil løbende deltage og bidrage i forskellige relevante sammenhænge. Initiativet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, GI.

 

Bæredygtigt byggeri – nu og i fremtiden