va-logo2016_ny

Vinterakademi er et tværfagligt tilbud til studerende på kandidatniveau og nyuddannede kandidater. Som deltager får man en uges akademi med case-arbejde, virksomhedsbesøg og undervisning om bæredygtighed i byggeri og byplanlægning.

img_8940

På Vinterakademi er der både fokus på ny viden, best practice cases som eksempler på hvordan denne viden omsættes i praktiske byggeriprojekter og hvordan de overordnede rammevilkår byggeriet som branche agerer i, påvirker branchens udvikling.

Vinterakademiets overordnede formål er, at:

  • inspirere og uddanne til en praksis, hvor bæredygtighed er en forudsætning for arbejdet med at optimere, energi-effektivisere og transformere det eksisterende byggeri
  • styrke vidensniveauet omkring materialevalg. ressourceforbrug og bæredygtige løsninger
  • fremme de unge professionelles kompetencer indenfor tværfagligt samarbejde
  • formidle viden om konkrete bæredygtige løsninger gennem casebesøg og – arbejde så deltagerne i højere grad kan se vejen fra vision til løsning
  • bidrage til  en samfundsdebat om nødvendigheden af omstillingen af byggeindustrien til bæredygtigt byggeri

Vinterakademiet har fundet sted siden 2015 i Aarhus og København. Næste akademi vil finde sted i København i marts 2019.

Har du interesse i at læse om aktiviteterne, dilemmaerne og de cases, der har været centrum for de to første Vinterakademier kan du læse artiklerne her.

Foruden artikler og blogindlæg er der på baggrund af Vinterakademi blevet udarbejdet et digitalt katalog “Cirkulær økonomi og Fremtidens Bæredygtige By“, der fungerer som tematisk ressource- og vidensbank for faggrupper, der arbejder med renovering og transformation i byggeri og byudvikling.

Byggeri, Boformer og Bæredygtighed