Om os

Vinterakademi arrangeres af CONCITO og NCC

Hvis du har spørgsmål kan du kan kontakte folkene bag Vinterakademi på info@vinterakademi.dk, eller du kan kontakte projektleder  Synnøve Kjærland direkte på sek@concito.dk eller 29 89 67 54.

Nedenfor kan du læse lidt om os, og om hvorfor vi er en del af Vinterakademiet.

CONCITO_10

Danmarks grønne tænketank CONCITO (stiftet i 2008) et af Danmarks største grønne netværk, som ud over et sekretariat, omfatter godt 100 medlemmer –  virksomheder, forskere, organisationer og personer – alle med stor viden om klima og førende inden for deres felt. CONCITO har som hovedformål, at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning og mener, at de klimapolitiske målsætninger kun kan nås gennem et nyt partnerskab mellem politikere, erhvervsliv og borgere – stat, marked og civilsamfund. Derfor er alle sektorer repræsenteret i tænketanken.

CONCITOs formidlingsplatform, Klimaambassaden, har siden 2009 lavet workshops og projekter for over 50.000  danske skole, gymnasie – og erhvervsskoleelever. I den forbindelse er Vinterakademiet et spændende projekt, der er i tråd med Klimaambassadens mål om at samarbejde med og uddanne unge indenfor klima og bæredygtighed. Klimaambassaden har desuden en stor tværfaglig gruppe af unge frivillige (primært studerende), der er tilknyttet Klimaambassadens undervisningsprojekter og samtidigt udvikler Klimaambassaden frit tilgængelige digitale undervisningsmaterialer til web og iBook til målgruppen på undervisningssitet www.sustainable.dk.

NCC_stor_blaa

NCC arbejder i hele byggeriets værdikæde fra design til drift og har en vision om at forny vores branche og tilbyde de bedste, bæredygtige løsninger. Vi er blandt de førende på både dansk og nordisk plan, hvor vi udvikler, bygger og renoverer boliger, byområder, erhverv, industri, offentlige bygninger, veje og anlæg samt anden infrastruktur. Vi producerer også råstoffer, materialer og udlægger asfalt. I Danmark er vi 2.300 medarbejdere.

NCC er en entreprenørvirksomhed, men vi stopper ikke ved kalkulationer, armeringsstål og beton. Vi ser længere frem, for det vi laver i dag, vil påvirke morgendagens samfund og klima. Vi arbejder på mange niveauer med udvikling af forretning, byggemetoder, materialer og samarbejder bredt med kunder og andre partnere i byggeriet om udvikling af projekter og mere overordnede strategier. Det er afgørende, at vi er med til at sætte skub i en udvikling, hvor væksten i byggebranchen kan ske på en måde, der ikke forurener. Ingen faggruppe kan magte den udfordring alene, og derfor har vi været med til at tage initiativ til VINTERAKADEMI, hvor vi kan udforske, hvordan en ny cirkulær dagsorden i byggeriet kan blive en del af de løsninger, branchen arbejder med.