Kan vi designe byggeaffald væk?

I dette blogindlæg har vi inviteret Ditte Lysgaard Vind, der er cand. soc. i politisk kommunikation og ledelse, rådgiver & redaktør og medstifter af Cirkulær Økonomi Netværket, til at dele lidt af sin viden og tanker om cirkulært og bæredygtigt byggeri.  

Ditte Lysgaard Vind arbejder i øjeblikket bl.a. på et projekt for Designrådet, der via partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner øger kendskabet til cirkulær designtænkning og stimulerer værdiskabelsen gennem cirkulær designtænkning.

Med en økonomisk værdistigning på mellem 850- og 1200 millioner euro frem mod 2035 i The Ellen MacArthur Foundations nylige kortlægning af Danmarks cirkulære potentiale er byggeriet den sektor med størst potentiale ved overgangen til cirkulær økonomi. Det vidner både om enorme muligheder, men også om store udfordringer og en alt for begrænset ressourceudnyttelse i dag. Den umiddelbare løsning er, at se på de eksisterende byggeprocesser og søge at effektivisere dem. MEN skal det fulde potentiale indfries, kræver det ikke blot, at eksisterende løsninger effektiviseres. DET kræver innovation, fremsyn og fremfor alt design af nye cirkulære løsninger.

“A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims to keep products, components, and materials at their highest utility and value at all times” (The Ellen MacArthur Foundation).

Det gælder både materialerne der bygges med, hvor man fx via design for disassembly begynder at se bedre måder at genanvende energieffektivt og skabe en højere værdi for sekundære ressourcer. Såvel som måden der bygges på, hvor bl.a. design af modulbyggeri og design til 3D print giver mulighed for at mindske spildmaterialer, og forbedre mulighederne for at bruge det eksisterende på nye måder ved hjælp af fleksibelt design, der kan dekonstrueres. Sidst men ikke mindst gælder det også muligheden for at tænke i og designe helt nye koncepter, partnerskaber og forretningsmodeller. Hvordan sikrer vi fx en bæredygtig model for værdifuld kapacitetsudnyttelse af de eksisterende bygninger, som fx i højere grad lægger op til, at en bygning har flere formål?

Få mere inspiration her:

Den cirkulære pavillon ved COP21

Pavillonen er lavet af genanvendt spildmateriale fra byggepladser. 150 genanvendte døre udgør facaden på bygningen som under COP21 fungerede som udstillingscenter. Se mere om tankerne bag bygningen og materialeudvælgelsen på http://www.pavilloncirculaire.com/en/

Masterclass i cirkulært design

I forbindelse med Ellen Macarthur Foundations årlige digitale festival DIF, blev denne masterclass i 2015 afholdt. Fokus er Eco-design og genanvendelse af materialer til størst mulig værdi. https://www.thinkdif.co/emf-stage/design-education-for-a-circular-economy

Sustainable Build

Sustainable Build er et dansk partnerskab, der har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri bl.a. med fokus på cirkulær økonomi. Følg partnerskabs løbende arbejde på http://www.sustainablebuild.dk/

Netværket for cirkulær økonomi

Følg den nyeste udvikling inden for cirkulær økonomi og deltag selv i debatten på

https://www.facebook.com/circular.dk/