Kategoriarkiv: Blog

Kan vi designe byggeaffald væk?

I dette blogindlæg har vi inviteret Ditte Lysgaard Vind, der er cand. soc. i politisk kommunikation og ledelse, rådgiver & redaktør og medstifter af Cirkulær Økonomi Netværket, til at dele lidt af sin viden og tanker om cirkulært og bæredygtigt byggeri.  

Ditte Lysgaard Vind arbejder i øjeblikket bl.a. på et projekt for Designrådet, der via partnerskaber mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner øger kendskabet til cirkulær designtænkning og stimulerer værdiskabelsen gennem cirkulær designtænkning.

Med en økonomisk værdistigning på mellem 850- og 1200 millioner euro frem mod 2035 i The Ellen MacArthur Foundations nylige kortlægning af Danmarks cirkulære potentiale er byggeriet den sektor med størst potentiale ved overgangen til cirkulær økonomi. Det vidner både om enorme muligheder, men også om store udfordringer og en alt for begrænset ressourceudnyttelse i dag. Den umiddelbare løsning er, at se på de eksisterende byggeprocesser og søge at effektivisere dem. MEN skal det fulde potentiale indfries, kræver det ikke blot, at eksisterende løsninger effektiviseres. DET kræver innovation, fremsyn og fremfor alt design af nye cirkulære løsninger.

“A circular economy is restorative and regenerative by design, and aims to keep products, components, and materials at their highest utility and value at all times” (The Ellen MacArthur Foundation).

Det gælder både materialerne der bygges med, hvor man fx via design for disassembly begynder at se bedre måder at genanvende energieffektivt og skabe en højere værdi for sekundære ressourcer. Såvel som måden der bygges på, hvor bl.a. design af modulbyggeri og design til 3D print giver mulighed for at mindske spildmaterialer, og forbedre mulighederne for at bruge det eksisterende på nye måder ved hjælp af fleksibelt design, der kan dekonstrueres. Sidst men ikke mindst gælder det også muligheden for at tænke i og designe helt nye koncepter, partnerskaber og forretningsmodeller. Hvordan sikrer vi fx en bæredygtig model for værdifuld kapacitetsudnyttelse af de eksisterende bygninger, som fx i højere grad lægger op til, at en bygning har flere formål?

Få mere inspiration her:

Den cirkulære pavillon ved COP21

Pavillonen er lavet af genanvendt spildmateriale fra byggepladser. 150 genanvendte døre udgør facaden på bygningen som under COP21 fungerede som udstillingscenter. Se mere om tankerne bag bygningen og materialeudvælgelsen på http://www.pavilloncirculaire.com/en/

Masterclass i cirkulært design

I forbindelse med Ellen Macarthur Foundations årlige digitale festival DIF, blev denne masterclass i 2015 afholdt. Fokus er Eco-design og genanvendelse af materialer til størst mulig værdi. https://www.thinkdif.co/emf-stage/design-education-for-a-circular-economy

Sustainable Build

Sustainable Build er et dansk partnerskab, der har til formål at fremme vækst inden for bæredygtigt byggeri bl.a. med fokus på cirkulær økonomi. Følg partnerskabs løbende arbejde på http://www.sustainablebuild.dk/

Netværket for cirkulær økonomi

Følg den nyeste udvikling inden for cirkulær økonomi og deltag selv i debatten på

https://www.facebook.com/circular.dk/

Klædt på til udvikling

For at komme på Vinterakademi 2016 skal du ikke være ekspert i cirkulær økonomi eller bæredygtigt byggeri. Men hvis du drømmer om at blive det, er det en fordel!

Når du sender din tilmelding til Vinterakademi 2016, skal du huske at vedhæfte et kort CV med oplysninger om studieretning, afgangsår og arbejdsgiver, hvis du er i arbejde. Vedhæft også gerne et pasfoto, som vi bruger til deltagerlisten.

Tilføj også et par linjer om, hvorfor du gerne vil deltage på Vinterakademi 2016: Interesserer du dig for transformation og renovering, forbrugeradfærd, samfundsinteresser, eller er du materialenørd? Er det klimaproblematikkerne, der holder dig vågen om natten, eller har du gode idéer til, hvordan kommercielle interesser kan gå hånd i hånd med en bæredygtig udvikling i byggeriet?

Krøyers Plads, Copenhagen
Genanvendte byggematerialer – her mursten på Krøyers Plads, Kbh. – er en del af det du kan lære om på vinterakademiet. Foto: NCC

Efter et halvt års planlægning af program, så tør vi godt at sige at det er der ikke findes eksperter på hverken cirkulær byggeri i sin helhed – eller specifikt for byggeriet.

Ambitionen er, at du efter vinterakademiet har fået fyldt rygsækken med konkret viden og flexet debatmusklen, så du er bedre klædt på til en karriere, hvor du kan være med til at flytte byggebranchen mod en bæredygtig omstilling.

Det kan du opleve på Vinterakademi 2016

På Vinterakademi 2016 til marts kan du i løbet af ugen møde fagprofessionelle med meget forskellige vidensområder. Cirkulær økonomi er komplekst at få hold på fordi problemer og løsninger går på tværs af værdikæder, aktører og de teknisk-biologiske kredsløb, så ingen kan være specialist i det hele.

Sat ind i byggeriets kontekst, hvor store økonomiske interesser er på spil i hvert projekt, materialesammensætningen i bygninger er kompleks, et stort antal samarbejdspartnere skal synkroniseres og branchen er reguleret af en systemmæssigt tung lovgivning  kan ingen være specialist i det hele.

Derfor har vi sammensat et tematisk program , der rummer de materialemæssige og teknologiske aspekter af cirkulære flows, en del om bæredygtighedsadfærd, samfundsomstilling til cirkulær økonomi og den udvikling der skal til. Programmet offentliggøres i slutningen af denne uge.

program_illustration

Programmets temaer er Klima, samfund og byggeri, Ressourcer og materialer, Værdiskabende systemer, Adfærd og Policymaking. Tilsammen når vi omkring de store dilemmaer og får konkrete redskaber til at udvikle løsninger. 

I løbet af vinterakademiugen kan du blandt andet møde bæredygtighedspsykolog Malaika Thomsen samt virksomheder som Realdania Byg, Genbyg,  GXN, Vandkunsten og naturligvis specialister fra NCC,  Center for Bygningsbevaring RAADVAD og CONCITO, der sammen står bag Vinterakademiet. Og ligesom sidste år skal vi diskutere praksis på 3 projektbesøg, bl.a. transformationsprojektet Portland Towers i Nordhaven og så skal I selv arbejde med problemstillingerne i en omfattende case.

Vi er ude efter deltagere, der er interesseret i at drive cirkulær økonomi frem som et udviklingstrend. Vinterakademiet er en mulighed for en uges ny viden og refleksion om, hvordan vi flytter byggeriet tættere på en omstilling – både for producenter og forbrugere. For at finde og teste konkrete løsninger.

Du kan skrive dig på maillisten nederst på siden her, så modtager du en mail når tilmeldingen åbner 1. december. Har du spørgsmål om deltagelse, så kontakt Nina Larsson, udviklingschef hos NCC, på tlf. 4170 4633.

Vinterakademi, case 3: Dannebrogsgade 18, 1660 København V.

På Dannebrogsgade 18 på Vesterbro ligger et af de første byøkologiske demonstrationsprojekter. Murstensfacaden mod gaden syner ikke meget af energirenovering og er opført i klassisk københavner-stil med en sort-kalket overflade i årene mellem 1860 og 1870. Blot fire år før slaget ved Dybbøl i 1864, fortæller domens ene arkitekt, Kristoffer Tejlgaard, da Vinterakademiets 35 studerende er ankommet. Datidens kvarter bar som de andre brokvarterer præg af prostitution og forlystelser og husede de mange tilflyttere i takt med industrialiseringen.

Læs resten